ØKONOMISK SPARRING

ØKONOMISK SPARRING Service/Services

Økonomisk Sparring tilbyder assistance indenfor:

   -          Regnskabs assistance såvel midlertidigt som permanent
   -          Interim Management i økonomiafdelingen
   -          Project Management i SAP, e-conomic og Navision projekter
   -          Project Assistance til driftsmedarbejdere i økonomiafdelingen
   -          Tidsstyring i forretningsprocesser og foredrag om tidsstyring

(english) Økonomisk Sparring offers assistance within the areas:

-          Accounting assistance, temporary or permanent

-          Interim Management in the finance department

-          Project Management in SAP, e-conomic and Navision projects

-          Project Assistance to employees in the day to day business in the finance department

-          Time Management in business processes and presentations on Time Management(svenska) Økonomisk Sparring erbjuder assistans inom:

    -       Redovisningsstöd, både tillfälligt samt permanent
    -       Interimledning inom ekonomiavdelningen
    -       Projektledning i SAP, e-conomic och Navision projekter
    -       Projektstöd för driftpersonal inom ekonomiavdelningen
    -       Tidsplanering i affärsprocesser samt föreläsningar om tidsplanering