ØKONOMISK SPARRING

Project Ledelse - Management - Ledning

Projektledelse

Projekt driver for virksomhedens økonomiafdeling i projekter omkring proces ændringer i SAP (FI, CO, PCA, PS), e-conomic og Navision (GL, FA) med tilhørende ændrede forretningsgange
 
Tilrettelæggelse af projektplan efter økonomiafdelingens og virksomhedens kravspecifikationer, styring og opfølgning af eksterne IT programmører samt interne ressourcer i test- og implementerings fasen, udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser og instrukser, udrulning i organisationen efter implementeringen

(english) Project Management

Project driver for the financial department during changes in processes in SAP (FI, CO, PCA), e-conomic and Navision (GL, FA) and related business processes 

Preparing project plan meeting the requirements of the financial department and the organization, management and follow up on external IT resources and internal resources during test and implementation, prepare written business processes and instructions, roll out procedures in the organization after implementation

(svenska) Projektledning

verksamhetens

Projekt drivare för

ekonomiavdelning

vid projekt

kring

processändringar

i SAP

(FI

, CO,

), e-conomic och

Navision

PCA, PS

(

med tillhörande

GL, FA)

affärsprocesser

ändrade

Organisering av projektplan efter ekonomiavdelningens och verksamhetens specifikationer, ledning och uppföljning av externa IT-programmerare samt interna resurser under test- och implementeringsfasen, utarbetande av processbeskrivning och instruktioner, introduktionsfas inom organisationen efter implementeringen