ØKONOMISK SPARRING

ØKONOMISK SPARRING Koncept

Vänder sig till företaget i behov av

Fast anknytning till extern ekonomikompetens
En fast ekonomikunnig person med goda kunskaper i engelska samt med generell kompetens inom redovisning, finans och tidsplanering, kopplat till bolagets ekonomiavdelning under kortare eller längre period

Inspiration till tidsoptimering i affärsprocesser
Oberoende inspiration utanför för effektivisering av affärsprocesser med fokus på att frigöra tid i ekonomiavdelningen

Extra resurs inom ekonomiavdelningen vid speciella situationer
En extra resurs inom ekonomiavdelningen vid speciella situationer såsom uppsägning och uppgift/rutin tilldelning, sjukdom, ledighet, semester, övertid vid förändring av ägande- eller bolagsstrukturen, ekonomisk analys av nytt fokus område, genomförande av nya affärsprocesser, implementering av eller konvertering till ny programvara, årsredovisningsprocess, budgetprocess, implementering av nya förordningar, hantering av projektarbete eller lindring av driftpersonal vid projektarbete.

Rättvist pris
Ett rättvist pris, konkurrensmässigt jämfört med liknande tjänster från revisorer /vikariebyråer.