ØKONOMISK SPARRING

ØKONOMISK SPARRING Koncept

Henvender sig til virksomheden med behov for

Fast tilknytning af ekstern økonomikompetence
En fast økonomiperson, med engelsk kundskaber og generelle kompetencer indenfor regnskab, økonomi og tidsstyring, knyttet til virksomhedens økonomiafdeling i en kortere eller længere periode

Inspiration til tids effektiviseringer i forretningsprocesser
Uafhængig inspiration udefra til effektivisering af forretningsprocesser, så der frigives tid i økonomiafdelingen

Ekstra ressource i økonomiafdelingen til specielle situationer
En ekstra ressource i økonomiafdelingen til specielle situationer så som opsigelse og opgave/rutineoverdragelse, sygdom, orlov, ferie, merarbejde ved ændring i ejer eller virksomhedsstruktur, økonomisk analyse af nyt fokusområde, implementering af ny forretningsproces, implementering af eller konvertering til nyt software, årsrapport proces, budget proces, implementering af nye lovreguleringer, styring af projekt arbejde eller aflastning af driftsmedarbejder ved projektarbejde

Fair pris
En fair pris, konkurrencedygtig sammenlignet med lignende serviceydelser fra revisor/vikarbureau