ØKONOMISK SPARRING

Project Assistance

Projektassistance

Assistance i interne projekter omkring afstemning af sub moduler eller konti, oprydning og korrektion af system fejl, ændrede forretningsgange, opgraderinger, konverteringer i SAP (FI, CO, PCA, HR), e-conomic og Navision (GL, FA)

Fungere som sparring og bistå eller aflaste interne ressourcer i projekt arbejdet med eksempelvis fejlfinding, udbedring systemfejl, kravspecifikationer, test, beskrivelser, rapportering og møder så de samtidigt kan udføre daglige driftsopgaver uden overbelastning

(english) Project Assistance

Assistance in internal projects in reconciliation of sub ledgers or accounts, clean up and correction of system errors, changes in business processes, upgrades, conversions in SAP (FI, CO, PCA, HR) , e-conomic and Navision (GL, FA, HR)

Coaching, assist or relief internal resources in project work like for example spotting errors, correcting system errors, requirement, tests, descriptions, reporting, and meetings enabling internal resources to manage the day to day business without work over load

(svenska) Projektassistans

Assistans vid interna projekt kring avstämningav sub moduler eller konto, sanering och korrigering av systemfel, ändrade affärsprocesser, uppgraderingar, konverteringar till SAP (FI, CO, PCA, HR, PS), e-conomic och Navision (GL, FA)

Fungera som sparring samt bistå eller avlasta interna resurser i projektarbete vid exempelvis felsökning, efterbehandling systemfel, krav specifikationer, test, beskrivningar, rapporter och möten så att de kan samtidigt utföra dagliga operativa uppgifter utan att överbelasta