ØKONOMISK SPARRING

Regnskab - Accounting - Redovisning

Regnskabsassistance

hvor regnskabsmaterialets omfang ikke kræver en fuldtidsansat og bilagsmaterialets kompleksitet kræver en vis indsigt i regnskabs-, moms- og skattelovgivning

Permanent regnskabsassistance


Midlertidig regnskabsassistance

for delområder ved udarbejdelse af periode- eller årsregnskaber


Som del af assistancen udføres afstemninger. Inspiration til effektivisering af bogføringsadministrative processer fremhæves

(english) Accounting Assistance

Permanent accounting assistance where the size of the accounting documentation does not require a full time person and the quality of the accounting documentation requires some knowledge about standards for accounting, tax and vat

Temporary accounting assistance in part areas when preparing periodic or annual reports


As part of the assistance reconciliations are prepared and inspiration for more efficiency in posting administrative processes is underlined

(svenska) Redovisningssassistans

Permanent ekonomisk assistans där bokföringsmaterialets omfattning inte kräver en heltidsanställs, och bilagsmaterialets komplexitet kräver viss kunskap inom bokföring, moms och skattelagstiftning.

Tillfälligt ekonomiskt
stöd för delområden vid utarbetning av delårsrapporter och årsbokslut.

Som en del av assistansen utförs avstämninger och inspiration till effektivisering av bokföringsadministrativa processer framhävs.